Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tastenhub

  • {key drop}