Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tassenunterlage

  • {doily} khăn lót