Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taschenrechner

  • {calculator} người tính, máy tính