Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taschenkalender

  • {pocket diary}