Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taschendieb

  • {cutpurse} kẻ cắp, kẻ móc túi
  • {mugger} cá sấu Ân-ddộ
  • {pickpocket}