Bàn phím:
Từ điển:
 

bấn

  • [Flustering] verwirrend