Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tarnkappenbomber

  • {stealth bomber}
    • der Tarnkappenbomber (Militär) {stealth bomber}: