Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tariflohn

  • {standard wages}