Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tarifermäßigung

  • {rate reduction}