Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tapezierer

  • {decorator} người trang trí, người làm nghề trang trí
  • {upholsterer} người làm nghề bọc ghế, người làm nệm ghế, người buôn bán nệm ghế màn thm