Bàn phím:
Từ điển:
 

tapezieren

  • {to paper} dán giấy lên, bọc giấy, gói bằng giấy, cung cấp giấy, phát vé mời không để làm đầy
  • {to wallpaper}
    • neu tapezieren {to repaper}: