Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tapeten

  • {paperhangings}