Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tanzstunde

  • {dancing lesson}