Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tanzschritt

  • {step} bước, bước đi, bước khiêu vũ, bậc lên xuống, nấc thang, thang đứng step ladder), bục, bệ, cấp bậc, sự thăng cấp, biện pháp, bệ cột buồm, gối trục