Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tanzsaal

  • {ballroom}