Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tanzpartner

  • {partner} người cùng chung phần, người cùng canh ty, hội viên, bạn cùng phe, bạn cùng nhảy, vợ, chồng, khung lỗ