Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tanzlehrer

  • {dancing instructor}