Bàn phím:
Từ điển:
 

das Tanzen

  • {dancing} sự nhảy múa, sự khiêu vũ