Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tanzbär

  • {dancing bear}