Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tante

  • {aunt} cô, dì, thím, mợ, bác gái