Bàn phím:
Từ điển:
 

das Tantchen

  • {auntie} muấy dì, thím, mợ, bác gái