Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tantalusqual

  • {torments of Tantalus}