Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tannenbaum

  • {Christmas tree; firtree}