Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tankwagen

  • {tanker} tàu chở dầu, xe chở sữa, máy bay tiếp dầu