Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tankuhr

  • {gasoline meter}