Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tangentialkraft

  • {tangential}