Bàn phím:
Từ điển:
 

Tangential-

  • {tangential} tiếp tuyến