Bàn phím:
Từ điển:
 

Tangenten-

  • {tangential} tiếp tuyến