Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tangente (Straße)

  • {bypass} đường vòng, đường rẽ, sun, lỗ phun hơi đốt phụ
    • die Tangente (Mathematik) {tangent}: