Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tändler

  • {fribble} người hay làm việc vớ vẩn, vô ích, việc làm vớ vẩn, ý nghĩ vớ vẩn