Bàn phím:
Từ điển:
 

talgig

  • {suety} có nhiều mỡ rắn