Bàn phím:
Từ điển:
 

die Talfahrt

  • {downswing}