Bàn phím:
Từ điển:
 

talentvoll

  • {talented} có tài