Bàn phím:
Từ điển:
 

der Talar

  • {robe} áo choàng, áo ngoài, áo dài, áo choàng mặc trong nhà