Bàn phím:
Từ điển:
 

bản xứ

  • [native country] Geburtsland, Vaterland