Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taktgenerator

  • {timer} người bấm giờ, đồng hồ bấm giờ