Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taktgeber

  • {clock} đường chỉ viền ở cạnh bít tất, đồng hồ