Bàn phím:
Từ điển:
 

die Takterzeugung

  • {clocking}