Bàn phím:
Từ điển:
 

takeln

  • {to rig} trang bị cho tàu thuyền, lắp ráp, mặc, dựng lên, được trãng bị những thứ cần thiết, lừa đảo, gian lận