Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taifun

  • {typhoon} bão