Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tagundnachtgleiche

  • {equinox} điểm phân, điểm xuân phân, điểm thu phân