Bàn phím:
Từ điển:
 

tagsüber

  • {during the day}