Bàn phím:
Từ điển:
 

täglich

  • {daily} hằng ngày
  • {everyday} dùng hằng ngày, thường, thông thường, xảy ra hằng ngày, tầm thường