Bàn phím:
Từ điển:
 

á khẩu

  • đgt. Câm: bị á khẩu từ bé.