Bàn phím:
Từ điển:
 

Ayun

  • (xã) h. Mang Yang, t. Gia Lai