Bàn phím:
Từ điển:
 

áy náy

  • đgt. Có ý lo ngại, không được yên tâm: Mẹ không áy náy gì về con đâu (Tô-hoài).