Bàn phím:
Từ điển:
 

ẩu đả

  • đg. Đánh lộn. Xông vào ẩu đả nhau. Vụ ẩu đả.