Bàn phím:
Từ điển:
 

bản thân

  • [Self] selber, selbst