Bàn phím:
Từ điển:
 

ẩu

  • pht. Bừa bãi, không nghiêm chỉnh: Làm ẩu.