Bàn phím:
Từ điển:
 

âu sầu

  • t. Có vẻ lo buồn. Nét mặt âu sầu. Giọng nói âu sầu.